Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem zaangażowanych i skutecznych doradców podatkowych i radców prawnych, wspólnie pracujemy nad najbardziej optymalnymi dla naszych Klientów rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego, skutecznego i najlepszego z możliwych rozwiązania w umówionym terminie. Przykładamy dużą wagę do jakości obsługi Klienta. Zadowolenie Klienta z naszej pomocy jest dla nas źródłem satysfakcji i inspiracją do coraz lepszej pracy.

Pracujemy z pełnym zaangażowaniem i efektywnie. Spodziewaj się od nas konkretnych rozwiązań, a nie nadmiernie rozbudowanych i niezrozumiałych raportów. Jeśli nie masz głowy do śledzenia losów sprawy – przedstawimy Ci jasny plan i poinformujemy o rezultacie podejmowanych działań. Jeśli życzysz sobie pełnej, kompletnej i szczegółowej informacji o wszystkich stadiach i elementach sprawy – z chęcią będziemy z Tobą w częstszym kontakcie.

Dzięki licznym i zróżnicowanym zainteresowaniom zawodowym łączymy różne podejścia do rozwiązywanych problemów – Twoja sprawa zostanie poddana kompleksowej analizie z każdej możliwej strony.

dr Michał Wilk
mich

Radca prawny (nr wpisu Łd-1973) i doradca podatkowy (nr wpisu 11831) z bogatym doświadczeniem w obsłudze podatkowej przedsiębiorców. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego oraz współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ oraz Fundacją CDiSP.

Jest Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Więcej o Michale w serwisie LinkedIN

mwilk@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Mateusz Latkowski1601_Sesja_007

Doradca podatkowy (nr wpisu 11970), podatkami zajmuje się od 2008 r. Pracował dotychczas w spółkach doradztwa podatkowego i znanych kancelariach prawnych, poznając biznesowe uwarunkowania zarówno dużych podmiotów polskich i międzynarodowych, a także przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Wspiera podatników oferując kompleksowe i bezpieczne rozwiązania, ograniczające koszty i ryzyko podatkowe. Ekspert w zakresie cen transferowych.

Trener na szkoleniach i seminariach z zakresu różnych obszarów prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Więcej o Mateuszu w serwisie LinkedIN

mlatkowski@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Jakub Wirski

Doradca podatkowy (nr wpisu 13343); absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów przygotował pracę magisterską pt. „Impact of the digital economy on taxation in Poland. Characterisation of income”, którą przedstawił podczas EUCOTAX Wintercourse 2015 w Barcelonie. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą I stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę do orzeczenia w sprawie podatkowej. Absolwent letniej szkoły międzynarodowego prawa podatkowego, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Od 2014 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w branży doradztwa podatkowego.

Więcej o Jakubie w serwisie LinkedIN

jwirski@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

dr Aneta Wilk

Radca prawny (nr wpisu ŁD-2120), doktor nauk prawnych, specjalizująca się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywała w najlepszych łódzkich kancelariach. Jej zainteresowania skupiają się w szczególności wokół problematyki umów, prawa spółek, prawa telekomunikacyjnego, prawa autorskiego, prawa pracy i prawa europejskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz prawa telekomunikacyjnego. Autorka i współautorka artykułów z dziedziny prawa europejskiego.

Była stypendystką Rządu Szwajcarii, odbyła studia na Uniwersytecie Berneńskim oraz staż w Ambasadzie RP w Bernie. Od 2010 r. jest członkiem International Law Association.

Włada biegle językiem angielskim.

Więcej o Anecie w serwisie LinkedIN

awilk@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510

Mateusz Szczasiuk

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. W 2015 roku ukończył stacjonarne studia magisterskie – kierunek prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Konsekwencje podatkowe likwidacji spółek handlowych” obronił z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2013 r. współpracując z jedną z łódzkich kancelarii adwokackich.

mszczasiuk@wl-tax.pl

tel. +48 42 2080510